Kép-tér Blog

"Én a várossal akarom Önt megismertetni..."

Az Anker-palota, 2. rész.

2015. augusztus 12. 07:05 - Varázsceruza

Az egykori lakók

p1730003b.jpg

Az Anker-palota (az épület történetét lásd itt) több mint száz éves fennállása alatt rengeteg bérlőnek, lakónak szolgált hosszabb-rövidebb időre otthonául, s köztük jó pár ismert nevet is találunk. Az 1911-ben kiadott Budapesti Czím- és Lakjegyzék megszámlálhatatlanul sok találatot ad erre a címre, egy részük magánember a betűrendes lakjegyzékből és sok az üzlet. Ahogy ma is, a hatalmas épület földszintjén a Deák térre, a Király utcára és az Anker közre is végig üzlethelyiségek nyíltak.

fortepan_27698_1910_schocb_1.jpgFotó: Fortepan 27698 (Schoch Frigyes, 1910 körül)

A korabeli képen jól kivehető néhány név, eszerint a félemeleten helyiséget bérelt az 1900-as Párizsi világkiállítás fődíját elnyerő The Smith Premier Typewriter cég, amely termékeit, „a világ legtökéletesebb látható írású írógépe - bemutatás vételkötelezettség nélkül” szöveggel hirdette, vagy a Dun&Bradstreet elődje, a világ legnagyobb kereskedelmi tudósítási irodája, a 209 saját fiókintézettel bíró R. G. Dun & Co., lásd a negyedik emeleten, jobb oldalt a táblát. De jól kivehető Polacsek neve, amely Polacsek és Társa férfiszabósága, használt és új férfiruhakereskedők üzletét fémjelzi. Mellette a Guttmann és Fekete, kötött- és szövöttárú kereskedés, egy papírbolt, a Weinberger és Fejér, és Berkovits Sámuel és fiai szabóüzlettulajdonosok.

A lakjegyzék szerint a fentieken kívül itt volt még Eisnmann Gyula kézmű- és szőnyegáru-, Weisz Hermann posztó, bélés- és kézműáru kereskedése, a Budapesti általános hitelszövetkezet fiókja, a Stermann Ignácz tulajdonában lévő első budapesti vasúti és hajó fuvarlevél-felülvizsgálási iroda, amely vasutak és hajózási társaságok elleni mindenféle reklamácziókat is elintézett. Találtam legalább hat orvost, még annál is több ügyvédet, a kismillió posztó- és divatáruüzlet mellett helyet kapott még művirág és dísztoll-, műszaki cikk, de még fakereskedés is. Issmann Viktor vendéglőjében lehetett enni-inni, és Visó Márkné női fodrász vette kezelésbe a szépülni vágyó hölgyek frizuráját az Anker köz 23. számú boltjában. (A hosszabb listát az első lakókról lásd a bejegyzés végén).

foly1b.jpg

p1730048b.jpg

p1720539b.jpg

Érdekes társaságok neve is felbukkan az épület kapcsán.  Már a kezdetekkor, 1910-től az Anker köz 4-ben működött a Szabadgondolkozás Magyarországi Egyesületének egyik budapesti fiókja, a polgári radikális, ateista Galilei Kör klubhelyisége. A szabadkőműves páholyok anyagi támogatását élvező galileisták egy minden dogma ellen harcot hirdető, szabadgondolkodó diákegyesület tagjai voltak, olvasószobájukban a legfontosabb napilapokkal és folyóiratokkal. Irodalmi estjeiken Babits Mihály, Balázs Béla és Karinthy Frigyes szórakoztatta a hallgatóságot. A nagyjából ezer tagot számláló társaságot 1918. január 12-én oszlatta fel a rendőrség, miután illegális háborúellenes tevékenységbe kezdtek, röplapokat nyomtattak és juttattak a katonák közé. A rendőrség ekkor jelent meg a Galilei Kör Anker közi helyiségében, lefoglalva az irattárat, könyveket, készpénzkészletet. A Kör tagjai később, október 25-én csatlakoztak a Nemzeti Tanácshoz, a lepecsételt helyiségeket önhatalmúan megnyitották.  (forrás és még több a Galilei körről itt)

p1560137b.jpg

p1560155b.jpg

p1560157b.jpg

Központi fekvése miatt szállásnak is kiváló helyszín, már 1914-ben találni ilyen témájú hirdetést, az Anker panzió tőmondatokban így hirdette magát:

nyirvidek1914.jpg

Jelenleg is működnek benne különböző árkategóriájú szállások, sőt a zaj miatt egészen biztos, hogy aki most itt vásárol lakást, az befektetési célból teszi, és bérbe adja. Sok a kiadó lakás, apartman, de hostel is van, sőt szép reményekkel és honlappal induló füstbe ment tervre is van példa, mint ez az egész első szintet elfoglaló projekt, remek belsőépítészeti tervekkel. A felújítás előtti állapotot rögzítő videóval végig lehet járni az első szintet elfoglaló irodákat, amelyekben nyilván valaha az építtető, az Anker élet- és járadékbiztosító társaság magyarországi igazgatóságának irodái is működtek, bár a filmen látható állapotában igazán nem szívderítő látvány. Állítólag egy komolytalan olasz befektető után új tulajdonosra lelt az ingatlan, amit alátámaszt az is, hogy mára eltűnt a sok eladó tábla az első szintről. A koszos, zárt ablakok viszont arról tanúskodnak, hogy egyelőre még nem használják. A lezárt ajtó miatt az első emeleti gangra ki sem lehet jutni.   

A második világháború előtt Dr Szondi Lipót idegorvos, 1927-től a Magyar Királyi Állami Kórtani és Gyógytani Laboratórium főorvosa is itt lakik az Anker köz 1-ben. Szondi endokrinológiai, alkattani és örökléstani kutatásokban vett részt. Negyedszázados magyarországi munkásságának idején alkotta meg világhírű tesztjét, a Szondi-tesztet. 1938-tól minden hónap egyik szombatján az Anker közi lakásában tartott szemináriumot, előadásokkal és azt követően beszélgetéssel, vitával. A számos tudományos területet, -a sorsanalízis, az általános pszichológia, a pszichoanalízis, a jungi pszichológia és a mitológia- érintő szemináriumokat munkatársain kívül a Magyar Pszichoanalitikai Egyesület tagjai is látogatták. A Holocaust idején a ciszterci rend védelme alatt folytatta munkáját, írt és tanfolyamokat tartott. 1944 júliusában Bergen-Belsenbe deportálták, de túlélte a tábort és 1944 decemberében családjával együtt Svájcban kapott menedékjogot. 1986-ban halt meg.

fortepan_59654_1934b.jpgFotó: Fortepan 59654 (1930-as évek)

A háború az Ankert sem kímélte, a bombázások romba döntötték a két toronyépítményt és az ötödik emeletnek az Anker köz felé eső részét, ezt a függőfolyosót borító, láthatóan későbbi évjáratú járólapról lehet megismerni. 1946 márciusából egy részletes leírás is fennmaradt, ami remek lenyomata az akkori állapotoknak.

Kiválasztottunk egy bérpalotát. Ennek a háznak a mai helyzetét, lakónak sorsát, baját, gondját, problémáit nézegettük... Egy „csepp” a háztengerben az Anker-köz 1-3. számú ház, amelyet Anker-palota néven ismernek a város emberei. Lássuk tehát, hogyan élnek az Anker-palotában.

Háborús károk az épületben
Körüljárjuk a házat. Sok szép üzlet. A legtöbb textilbolt. Az egyik üzlet társtulajdonosa Rátkai Mártonné, a színművész felesége. Kevés az áru általában és aránylag hideg van a boltokban. Kályhákat állítottak be, mert a ház központi fűtéses berendezése elpusztult. A csöveket kivezetik az udvarra, vagy utcára. A ház udvarán – romtörmelék. Felmegyünk a legfelsőbb emeletre. Csúnya látvány. Két kis torony volt a palota jellegzetessége. Rombadőltek. Az ötödik emelet elpusztult, csak a mosókonyha maradt ép. A padlás Anker közi oldala összeomlott. Három lakás teljesen megsemmisült a házban, két másik lakást rendbe lehetne hozni, ha akadna rá valaki. Az ostrom alatt minden ablak betört. A károk 10 százalékát rendbehozták ablaküveggel. A többi – pótanyag. Papír vagy deszka. Négy lakás ma is beázik esős időben, de a háztetőt deszkával és kátránypapírral ideiglenesen megcsinálták, hogy az időjárás viszontagságai ellen megvédjék a lakókat.

Akik eltűntek...
A félemeleti és első emeleti irodákon kívül, huszonhárom család lakik a házban 61 lélekszámmal. A nyilas időkben Kabay házgondnok (eltűnt), összeszedte a zsidók ingóságait, amelyekből természetesen sok minden eltűnt. Ő vitette el a zsidókat. A volt lakók közül dr. Forster orvosról, Wallner Róbert vezérigazgatóról és dr. Szondy Lipótról még nincs hír.

A házban lakók közül dr. Berkovics Rafael ügyvéd fia még nem adott magáról életjelt. Martin József fia fogságba került és eltűnt a volt házfelügyelő katonafia is. Négy új lakó került a házba az ostrom óta. Kálmán, az ismert fotóművész, aki Brenner Lajos (elköltözött) lakásában dolgozik; Ferenczy Béla, aki Baross tűzoltófőparancsnok megüresedett lakását foglalta el, dr. Hegedüs orvos és még egy család – Kuncz Oszkár, Svájcban tartózkodó bútorgyáros lakásában. Összeköltözés is történt (romlakás miatt).

A nyilas viciné
Új házfelügyelő van. A régi 25 évi szolgálat után abbahagyta a foglalkozását és visszavonult Pestkörnyékre. Az új házmester elmesélte, hogy tíz után nem jár haza senki. Nincs vice-lakás. A régi viceházmester katona volt, de feleségét – nem igazolták. Volt okuk rá. Az új viceházmesterné, egy idősebb néni, aki a kapufülkében lakik. Kétszer is betörtek hozzá. Először az ágyneműjét vitték el, a héten pedig 180.000 pengő megtakarított pénzecskéjét. Nehéz napok vannak. E héten 8 csőrepedés történt az első emeletig, a fagyások miatt. 

Uj arcok
Több német cég volt az Anker-palotában. Az irodákban javarészt új emberek ülnek. Főleg biztosítóintézeti irodák vannak a házban. A háztartási alkalmazottak száma aránylag igen csekély. Ott olvassuk a kapualatti iraton, hogy a bizalminak ki adta vissza az élelmiszerjegyét. Öten nem kapnak hatósági élelmiszerjegyet. Ki azért, mert háztartási alkalmazottat tart, ki pedig azért, mert – nagykereskedő.
Ime, az Anker-palota keresztmetszete. (innét)

Kálmán Béla fotós, akiről a cikkben írnak, 1945. május másodikán nyitotta meg itt saját műtermét, a Kálmán Fotót. Ő maga így írt erről az időszakról:

Drága anyám kiszúrt egy hirdetést az újságban, hogy az Anker-palota legfelső emeletén van egy romos lakás, a helyreállító olcsón megveheti. Egy bankkölcsönből rendbe hoztuk a három szobát és a mellékhelyiségeket, és berendeztünk egy műtermet. Én már Várkonyinál is nagyon sok színházi képet fotografáltam, magától értetődött, hogy megkerestem néhány színházi ismerősömet, és elmondtam, hogy most a saját műtermemben dolgozom, legyenek szívesek, adjanak nekem lehetőséget. Az első ember, akihez elmentem, Major Tamás volt. Sokszor fényképeztem őt Németh Antal idejében, most tárt karokkal várt, örült, hogy élve maradtam, hogy aktív vagyok, és azt mondta, hogy én leszek a Nemzeti Színház és a Nemzeti Kamara Színház fényképésze. Az első héten lefényképeztem Várkonyi Zoltánt, Gobbi Hildát, az összes színészt a próbákon, aztán kellettek portrék is, különböző célokra. A Major titkárnője felküldte a színészeket egy darab papírral, amire ráírtam a nevüket, és a hónap végén elküldtem a névsort, hogy kiket fényképeztem. Kezdettől fogva jól fizettek. Az áraim eleinte nem érték el az Angelóét, meg a Rozgonyiét, de egy-két év után, amikor már olyan jól ment, hogy egy hétre előre le volt kötve az időm, én is föl mertem emelni az árakat. Mindenki megfordult a stúdióban. Ratkó Anna, Nógrádi Sándor, Orbán László, Kádár János is eljött fényképezkedni, megbeszéltük a találkozót, a titkosrendőrök egy órával előtte elállták a hatodik emeleti folyosót, figyelték, hogy a lakók, a háziasszonyok közül senki se rántson elő kést.

(Forrás: Fotóművészet.net)

Kálmán 1956-ban disszidált és később Amerikába ment, eleinte Chicagoban, majd New Jerseyben dolgozott, végül Bostonban telepedett le. 

fortepan_3603b.jpgFotó: Fortepan, 1950 körül. A Király utcai sarkon akkor (is) csemegebolt működött.

fortepan_14371_1960b.jpgFotó:Fortepan, 14371 (1960-as évek)

fortepan_22422_1965b.jpgFotó: Fortepan, 22422

Talán sokan emlékeznek még a Deák térre néző Hobby boltra, amit 1968-ban nyitottak meg, az addigi fegyver- és lőszer szaküzlet helyén. Ez volt az első saját tervezésű Triál bolt, homlokzatára a Hobby Hobby neonfelirat került, a korábbi játékboltoktól eltérő profilt hirdetve. Árukészlete leginkább a politechnikai játékokhoz állt közel, de nemcsak a gyerekek, hanem az ifjúság, sőt a játszókedvű felnőttek gyűjtő-, modellező-szenvedélyét is figyelembe vették. Egyedül itt lehetett kapni a világhírű Matchbox  autókat. A Hobby bolt a kilencvenes évek elején szűnt meg, ma bankfiók van a helyén. (innét)

hobbyboltb.jpg

Az épület talán leghíresebb lakója Hofi Géza, aki 2002-ben bekövetkezett haláláig az Anker köz 1-ben lakott. Kezdetben Gittával és a Mamával, vagyis első feleségével, Vnoucek Margittal és anyósával, valamint Astor nevű boxer kutyájukkal éltek az egyik második emeleti lakásban.  A lakáshoz igazán közel, a Madách Kamarába járt dolgozni. Többek közt Vámos Miklós is írt a náluk tett látogatásairól. A második feleségével 2000-ben házasodtak össze. 

 

Az ötödiken lévő egykori műteremlakások közül a bal oldalit pár éve felújították, esténként a tetőteraszon ücsörögve, a homokórát tartó nőalak szobra mellett lehet gyönyörködni a városban és a 360 fokos panorámában, nyugovóra pedig a toronyban kialakított hálóban térhetnek a lakók.

p1560315b_1.jpg

Beszélgettem egy lakóval, aki elmondta, hogy elég nehéz helyzetben van a társasház (a köz másik oldalán lévő házrész külön társasházat alkot). Felújították a tetőt, a pincét is, de másra még nem futotta és egyelőre esély sincs arra, hogy egy teljes külső-belső felújításhoz szükséges pénzt össze tudják szedni. A Király utca forgalma, zaja, sőt az Anker köz éjszakai zsibongása miatt nem olyan nagy élvezet itt lakni, legalábbis az utcai szobákban biztosan nem. A jövőben még inkább az iroda, kiadó lakás, hostel és persze az üzlethelyiség vonal fog erősödni, a magánlakások rovására. 

1.jpg

 

Előző bejegyzés: Az Anker palota építésének története

 

Ha tetszett a  bejegyzés és szívesen látnál még több képet és tartalmat, 

itt csatlakozhatsz a blog Facebook oldalához és itt követhetsz Instagramon.

 Az oldalon publikált fényképek nagy része a sajátom (ellenkező esetben azt külön jelzem). Saját képeim és az írások szerzői joga fenntartva, felhasználásuk KIZÁRÓLAG az írásos engedélyemmel lehetséges. E-mailt a kep.ter.blog@gmail.com címre küldhetsz.

 

A VI. kerület Deák Ferencz-tér 6. szám alatt a posztban szereplőkön kívül az alábbi személyek és társaságok voltak még bejelentve 1911 - 1912-ben: 

Társadalomtudományi Társaság. (Anker-köz 4.) — Tel. 102—82. — Elnök: prof. Pikler Gyula. — Alelnökök : prof. Somló Bódog, Szabó Ervin. — Főtitkár : dr. Jászi Oszkár. — Titkárok : dr. Székely Aladár, dr. Rónai Zoltán. — Alosztálya: Társadalomtudományi olvasókör. — Elnök: Tamássy József.

Budapesti általános hitelszövetkezet mint az országos központi hitelszövetkezet tagja . (VI, Anker-köz 3. - Tel. 1—02.),

Társasház építő és telekértékesítő társaság mint szövetkezet. (Anker-köz.)

«Anker» gyermek divatház, Deutsch Kálmánné és Társa, társt. Deutsch Kálmánné szül. Litzmann Jenni és Böhm Irén, női divatárú- és confectió-kereskedők. Önálló czégjegyzés, VI, Király-u. 2.

Berényi Ignácz női divatárukereskedő, czégb. Berényi Ignácz. női divatárú keresk. Anker-köz 6. bolt. Tel. 134-68.

Berkovits Sám. és fiai, társtagok Berkovits Sámuel, Berkovits Adolf és Berkovits Dezső, szabóüzlettul., a czéget a társtagok közül Berkovits Adolf és Berkovits Dezső önállóan jegyzi, VI, Anker-köz 3.

Faragó és Adler, Farag ó & Adler, társt . Faragó Hugó (Joachim) és Adler Izidor férfi- és nőidivatkereskedők. Önálló czégjegyzés  (Anker köz 16 bolt.). -1912

Földiák Miksa és fia,Max Földiák & Solin, társt. Földiák Miksa és Földiák Ervin, posztókereskedők. Önálló czégjegyzés, (Anker-köz 2).

Guttmann és Fekete, társt. Guttmann Béla és Fekete Jakab, kötött- és szövöttárú kereskedők. Önálló czégjegyzes, Anker-köz.

Issmann Viktor - vendéglő, VI, Deák Ferencz-tér 6. (Anker-köz 11.)

Kemény Jolán, (Anker-köz 8. bolt.) művirág és dísztoll

Klein és Reichfeld, czégb. Klein József, telepnélküli fakereskedő. Czégv. Klein Ödön, VI, Deák-tér 6. (Anker köz 1.) Tel. 77-25.

Korn Izidor, Isidor Korn, czégb. Korn Izidor, szabóüzlettulajdonos, (Anker köz 4.)

Lang fivérek, czégb . Lang Ede kézműárukereskedő, (Anker-köz 2.)- 1912

Mellinger és Keller, Mellinger & Keller, társt. Mellinger Ábrahám Gerzson és Keller Adolf, gyapjú-, szövet- és bélésáru kereskedők. Önálló czégjegyzés, (Anker köz 4.)

Neumayer Lipót, czégb. Neumayer Lipót, bőr-, viaszkosvászon és linoleumszőnyegkereskedő, VI, (Anker-köz 3.) Telefon 105—46.

Preisach Mór, Moritz Preisach, czégb. Preisach Mór, divat- és rövidárukereskedő, (Anker-köz 9.)

Práger Gyula, czégb. Práger Gyula, zsákponyva és pokrócz adásvételét közvetítő ügynök és bizományos. (Anker-köz 28.) Tel. 16—52

«Resultat», reklám- és hirdető-társaság, Lukáts és Heuthaler, társt. Lukáts Aladár és Heuthaler György, hirdetési és reklám-vállalati üzlettulajdonosok. Együttes czégjegyzés, Anker-köz 2.1 Tel. 129 76

Schwarcz Frigyes, czégb. Schwarcz Frigyes, férfiruha készitési és eladási üzlettulajd., VI, (Anker-köz 2.) Tel. 172 85.

Schwarz W. Vilmos, czégb. Schwarz Vilmos, norinbergi és díszműáru nagykeresk., czégv. Schwarz W. Vilmosné, szül. Neugebauer Ernesztina, (Anker-köz. 2).

Singer és Reitzer, társt. Singer Bertalan és Reitzer Emil, posztó és kézmüárukeresk. Együttes czégjegyzés, VI, (Anker köz)

Zilzer és Spatz, társt. Zilzer Imre és Spatz József, kézműárunagykereskedők. Önálló czégjegyzés,(Anker-köz 22.) Tel. 138-79.

Bíró József bőrgyógyász-urológus

László Gyula gégeorvos

Dr Dózsa Ödön, Dr Gál Arnold, dr Grossmann Gyula, dr Havas Béla, dr Makár Károly ügyvédek

Sommer és Litsek műszaki cikk

Visó Márkné női fodrász, (Anker-köz, 23. bolt.)

Weinberger és Fejér papírkereskedők, VI, (Anker-palota.) Tel. 3—93.

Zilzer és Spatz rőfös

betűrendes lakjegyzék:

Bródy Dániel, dr , lapszerk., Anker-köz 1. Tel. 111—53

Deutsch Kálmán, keresk. , Anker-köz 2.

Halász Géza, dr., ügyvéd, irodavez., VI. Anker-köz 4.

Hirsch Sándor, bankhivatalnok, Anker-köz 2.

Kiss Dezső, pénzbeszedő, VI. Anker-köz 4.

Klein József, fa- és szénkeresk., VI. Anker-köz 1. Tel. 77 25

Kosztelán Miksa, nagykeresk.,VI. Anker-köz 1. Tel. 124—75.

Lázár Gyula,magánhiv.,VI. Anker köz 2.

Litzer Samu, (Lietzer), dr., titkár,VI. Anker-köz 2.

Makár Károly, dr., ügyv,VI. Anker-köz 2.

Neuman Gusztáv, tkpt . főtisztv. , VI. Anker-köz

Robicsek/Robitsek Izidor, utazó, VI. Anker-köz 2-4.

Rudnyánszky Béla,dr.,ügyv.,VI. Anker-köz 1. T.18—34

Weinberger Ármin, papirker..VI. Anker-köz 2-4.

Steinbach Tibor, hidegkúti földbirtokos, Anker köz B épület. (Fiatalon, 34 éves korában, 1916-ban meghalt)

 (Forrás: Budapesti Czím és Lakjegyzék, a lista nem teljes.) 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://kep-ter.blog.hu/api/trackback/id/tr1007690992

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása